LCA Certificatie Advies

Over LCA

Heeft u op tijdelijke, incidentele of structurele basis begeleiding van uw werkprocessen nodig? Dan is Lemmens Certificatie Advies (LCA) uw betrouwbare partner in het opzetten, invoeren en onderhouden van bedrijfsprocessen rondom Kwaliteitsmanagement, Arbeidsveiligheid en Milieusystemen ( KAM). Met mijn jarenlange ervaring in de asbest-, sloop - en bouw- sector begrijp ik waar u naar op zoek bent. Ik handel praktisch en luister kritisch waardoor ik snel weet wat er speelt binnen uw bedrijf.
LCA assisteert bedrijven bij het in stand houden van zorgsystemen, het opleiden van personeel en het bijhouden van de KAM- of kwaliteitshandboeken en onderhouden van de daar bij behorende systemen. Daarnaast heb ik ruime ervaring in het houden van (interne) audits en werkplekinspecties. Het werkveld van LCA betreft onder andere het opzetten en implementeren van de volgende managementsystemen:

 • Asbestsanering
 • Asbestinventarisatie
 • Sloopcertificatie
 • Veiligheidscertificatie
 • ISO 9001-norm certificatie

Bij LCA bent u aan het juiste adres voor advies tot implementatie en van begeleiding tot onderhoud van uw kwaliteitssystemen. Samen met u kijk ik graag naar wat er voor uw organisatie of uw project nodig is.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden voor deze onderdelen?

Advies

Regelgeving rondom certificeringen kan complex zijn. Daarnaast is deze, vooral op het gebied van asbestsanering, asbestinventarisatie, sloop en veiligheid, continue aan verandering onderhevig. Dit maakt het voor veel bedrijven lastig om altijd up to date te zijn. Twijfelt u of uw huidige werkwijze aan alle regels voldoet of heeft u het gevoel dat er ergens iets niet goed loopt? Dan kan LCA een vrijblijvend advies op maat verzorgen. Ik observeer de huidige werkprocessen en formuleer op basis hiervan een passend voorstel. Dit kan zowel eenmalig als op regelmatige basis gedaan worden. Loopt u tegen een specifiek probleem aan? Ook dan stel ik graag een advies op waarmee deze situatie op te lossen is.

Op het gebied van arbeidsomstandigheden geef ik adviezen in het opstellen van wettelijk verplichte documenten en procedures. Daarnaast verzorg ik ook op maat gemaakte adviezen betreffende veiligheid, kwaliteit en milieu. Hierbij houd ik altijd nauw uw bedrijfsvoering in het oog, waardoor ik optimaal kan inspelen op uw eigen werkwijze.

Begeleiding / Ondersteuning

LCA biedt gedegen begeleiding bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een soepel managementsysteem conform de geldende normen en regels. Wat betreft asbestinventarisatie en sloop ben ik in te zetten voor de begeleiding van onderzoek, vergunningen, uitvoering en oplevering. Uiteraard is het ook mogelijk om mij voor slechts een deel van dit traject in te schakelen. Indien u al in het bezit bent van een certificaat is het van belang dat u deze ook behoudt.
Met het oog op steeds veranderende wetgeving is het mogelijk dat LCA uw handboeken onderhoudt en uw rapportages controleert. Op deze manier blijft u gegarandeerd voldoen aan de geldende eisen. Daarnaast kan ik uw organisatie begeleiden in het behalen van de benodigde certificaten en ben ik in te zetten voor het opleiden of begeleiden van uw personeel.

Uitvoering

In drukke tijden kan het moeilijk zijn om alles zelf uit te voeren. LCA neemt u graag wat werk uit handen. Ik ben in te zetten op een keur aan werkzaamheden, uiteenlopend van het uitvoeren van interne audits tot het opstellen van kwaliteitsdocumentatie en van het aanvragen van de benodigde vergunningen tot het voorbereiden van de aanbesteding. Via een onafhankelijke beoordeling inventariseer ik de kansen en mogelijkheden waardoor ik voor een optimale uitvoering kan zorgen. Voor een compleet overzicht van mijn vaardigheden verwijs ik u graag naar de pagina Werkzaamheden. Indien u andere werkzaamheden wilt laten uitvoeren is dit uiteraard ook mogelijk. Ik kijk graag samen met u naar de mogelijkheden.

LCA Werkzaamheden

Lemmens Certificatie Advies voert verschillende werkzaamheden uit binnen de asbest- en sloopbranche. Ik help u graag bij de volgende procedures:

 • Documentbeheersing: opstellen en in stand houden van de kwaliteitsdocumentatie
 • Uitvoeren interne audits en directiebeoordeling
 • Begeleiden van externe audits en oplossen van afwijkingen
 • Ondersteuning in zienswijze- en bezwaarprocedures
 • Uitvoeren werkplekinspecties en toolbox-meetings
 • Uitvoeren / actualiseren van RI&E en opstellen en bijhouden plan van aanpak
 • Interne V&G functionaris in het kader van de VCA (middelbare veiligheidskundige)
 • KAM advies bij werkvoorbereiding en V&G-plannen

In de voorbereidende fase rondom een sloop- of renovatieproject kan ik de volgende zaken voor u verzorgen:

 • Milieukundige onderzoeken (o.a. bodem, asbest)
 • Bouwkundige opname
 • Aanvragen vergunningen
 • Sloopbestek maken
 • Sloopmethode voorstellen
 • Directieraming opstellen
 • Aanbesteding voorbereiden

Daarnaast begeleid ik graag de uitvoering van de volgende activiteiten:

 • Projectmanagement
 • Directievoering
 • Toezicht tijdens het sanerings- en sloopproces
 • Oplevering

Heeft u behoefte aan advies, begeleiding of uitvoering die ander werkzaamheden betreffen dan de bovengenoemde, neem dan contact met mij op. Ik kijk graag samen met u naar de mogelijkheden.

Downloads

Contact

Ing. Rian Lemmens

Kemperland 8
5133 CR Riel